Ubezpieczenia rolne

Oferujemy ubezpieczenia rolne obowiązkowe i dobrowolne.
Zawarcie ubezpieczenia obowiązkowego powstaje w dniu zakupu gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być natychmiast ubezpieczone. Wyjątkiem jest zakup gospodarstwa rolnego, które było ubezpieczone przez poprzedniego właściciela. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na aktualnego właściciela gospodarstwa.

Zakres ubezpieczenia:

  • OC rolnika
  • Ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia maszyn
  • Ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju