Ubezpieczenia rodzinne ze składką 44 lub 55 zł

Ubezpieczenie rodzinne jest skierowane do osób, które chcą ochronić siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Ubezpieczenie rodzinne zapewnia Państwu szeroki zakres ochrony, który wcześniej był zarezerwowany wyłącznie dla osób objętych ubezpieczeniem w zakładach pracy.

Obecnie może ubezpieczyć się każdy kto mieści się w przedziale od 18 do 55 roku życia i nie przebywa na rencie zdrowotnej.

Nasza aktualna oferta:

RODZINNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
w naszej ofercie konkubent = małżonek

L.p.Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego
składka 44złskładka 55 zł
UBEZPIECZONY:
1Zgon Ubezpieczonego20 00030 000
2Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw45 00060 000
3Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego70 000100 000
4Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy70 000 
5Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego28 00040 000
6Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw – za 1% uszczerbku300400
7(za 100% uszczerbku)30 00040 000
8Inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku wypadkux10 000
9Niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego5 00010 000
10Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw (płatne od pierwszego dnia pobytu)100200
11Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw (płatne od pierwszego dnia pobytu)150250
12Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw przy pracy (płatne od pierwszego dnia pobytu)150250
13Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek (płatne za pobyt dłuższy niż trzy dni)5055
14Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (płatne od pierwszego dnia pobytu)200250
15Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego 44 jednostki chorobowe3 6003 600
16Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego katalog 5462 50045 000
WSPÓŁMAŁŻONEK (KONKUBENT)  UBEZPIECZONEGO:
17Zgon współmałżonka (konkubenta) Ubezpieczonego8 00010 000
18Zgon współmałżonka ( konkubenta) Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw18 00020 000
19Zgon współmałżonka ( konkubenta) Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw23 00035 000
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
20Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu1 1001 400
21Urodzenie się dzieca Ubezpieczonemu z wadą wrodzonaX2 000
22Zgon noworodkaX1 400
23Zgon dziecka2 700X
24 Zgon dziecka w wyniku wypadku5 400X
25Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego3 000X
26Powstanie u dziecka Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw – za 1% uszczerbku100X
27(za 100% uszczerbku)10 000X
 RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO
28Zgon rodziców(własnych i konkubenta) oraz teściów Ubezpieczonego1 5002 000
29Zgon rodziców(własnych i konkubenta) oraz teściów Ubezpieczonego w wyniku wypadku2 000 3 000