Ubezpieczenia rodzinne ze składką 65 lub 75 zł

Ubezpieczenie rodzinne jest skierowane do osób, które chcą ochronić siebie i swoją rodzinę na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

Ubezpieczenie rodzinne zapewnia Państwu szeroki zakres ochrony, który wcześniej był zarezerwowany wyłącznie dla osób objętych ubezpieczeniem w zakładach pracy.

Obecnie może ubezpieczyć się każdy kto mieści się w przedziale od 18 do 55 roku życia i nie przebywa na rencie zdrowotnej.

Nasza aktualna oferta:

RODZINNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
w naszej ofercie konkubent = małżonek

L.p.Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego
składka 65złskładka 75 zł
UBEZPIECZONY:
1Zgon Ubezpieczonego35 00045 000
2Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw75 000105 000
3Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego120 000150 000
4Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy120 000 150 000
5Zgon Ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego40 00050 000
6Poniesienie przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw – za 1% uszczerbku450550
7(za 100% uszczerbku)45 00055 000
8Inwalidztwo Ubezpieczonego w wyniku wypadkux15 000
9Niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego10 00015 000
10Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw (płatne od pierwszego dnia pobytu)120200
11Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw (płatne od pierwszego dnia pobytu)170250
12Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw przy pracy (płatne od pierwszego dnia pobytu)170250
13Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek (płatne za pobyt dłuższy niż dwa dni)6070
14Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (płatne od pierwszego dnia pobytu)200250
15Ciężkie zachorowanie Ubezpieczonego 44 jednostki chorobowe4 6005 000
16Poddanie się operacji chirurgicznej przez Ubezpieczonego katalog 5463 5005 000
WSPÓŁMAŁŻONEK (KONKUBENT)  UBEZPIECZONEGO:
17Zgon współmałżonka (konkubenta) Ubezpieczonego10 00011 000
18Zgon współmałżonka ( konkubenta) Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw22 00025 000
19Zgon współmałżonka ( konkubenta) Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub jego następstw35 00040 000
DZIECKO UBEZPIECZONEGO
20Urodzenie się dziecka żywego Ubezpieczonemu1 3001 500
21Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu z wadą wrodzona2 0002 100
22Zgon noworodkaX2 000
23Zgon dziecka3 000X
24 Zgon dziecka w wyniku wypadku6 000X
25Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego4 000X
26Powstanie u dziecka Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub jego następstw – za 1% uszczerbku100X
27(za 100% uszczerbku)10 000X
 RODZICE I TEŚCIOWIE UBEZPIECZONEGO
28Zgon rodziców(własnych i konkubenta) oraz teściów Ubezpieczonego1 6002 100
29Zgon rodziców(własnych i konkubenta) oraz teściów Ubezpieczonego w wyniku wypadku3 500 4 000