Ubezpieczenia posagowe

Ubezpieczenie posagowe ma na celu zabezpieczyć przyszłość dziecka i dać mu jak najlepszy start w dorosłe życie. Polisa ma charakter ochronno-oszczędnościowy.

Głównym celem jest gromadzenie kapitału, które dziecko w dorosłym życiu będzie mogło wykorzystać odpowiednio do swoich potrzeb.
Polisę może opłacać dziecku każdy, kto chce zapewnić mu bezpieczeństwo finansowe w przyszłości tj. rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Dziecko jest uprawnione do odbioru świadczenia, gdy osiągnie odpowiedni wiek.

Ubezpieczenie posagowe jest ubezpieczeniem terminowym zawieranym na rzecz dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia i trwa maksymalnie do momentu, w którym dziecko nie ukończy 25 roku życia.

Ubezpieczenie posagowe można rozszerzyć o rentę posagową dla dziecka, którego rodzic/osoba opłacająca polisę zmarła.

Dziecko z ubezpieczenia posagowego na koniec trwania umowy otrzyma kwotę, która była zadeklarowana na umowie, bez względu na to czy fundator polisy opłacał ją do końca czy też nie pozwoliło mu na to zdrowie i zmarł. Zakład ubezpieczający przejmuje konieczność opłacenia składki.

ubezpieczenia posagowe szczecin