Ubezpieczenia podróżne

Wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych lub turystycznych warto pamiętać, aby ubezpieczyć się na wypadek nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju.

Leczenie za granicą jest bardzo kosztowne, dzień pobytu w szpitalu kosztuje średnio od 1000 Euro. Warto, więc zapewnić sobie spokojny pobyt i nie narażać się na bardzo wysokie koszty leczenia za granicą.

Choroby przewlekłe często stanowią wykluczenie podczas zakupu polisy podróżnej. Dzięki nam, bez względu na swoje problemy zdrowotne, wykupią Państwo ubezpieczenie podróżne, które zapewni kompleksowe zabezpieczenie w razie choroby czy wypadku.

Zakres ubezpieczenia:

  • Koszty leczenia za granicą
  • Odpowiedzialność cywilną
  • Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenie bagażu, sprzętu sportowego
  • Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży, odwołania biletów u organizatora wycieczki

Zakres ubezpieczenia podróżnego można dowolnie dopasować do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

ubezpieczenia podróżne