Ubezpieczenia OC zawodowe

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawodowe obejmują szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone nieumyślnie przez Ubezpieczonego w związku z wykonywanym zawodem, ale także błędy, które nieświadomie popełnił i tym samym naraził kogokolwiek na szkodę.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej zawodowe chronią Państwa, jako przedsiębiorców, gwarantując wypłatę odszkodowania pokrzywdzonemu.

Niektóre zawody wymagają obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, ale jeżeli zechcą Państwo zapewnić sobie komfort pracy warto skorzystać i wykupić dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

  • ubezpieczenia OC obowiązkowe
  • ubezpieczenia OC dobrowolne