Ubezpieczenia OC działalności

Jest to ubezpieczenie skierowane do przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć siebie jaki i swoją firmę od szkód wyrządzonym osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności.

Ubezpieczenie OC działalności zapewnia przedsiębiorcy ochronę materialną w sytuacjach, w których na skutek na przukład prowadzonych prac uszkodzi własność Klienta.

Ubezpieczenie OC działalności można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych m.in.:

  • OC deliktowo-kontraktowe
  • OC pracodawcy
  • OC za produkt
  • OC w mieniu przechowywanym lub poddanym obróbce
  • OC najemcy nieruchomości
  • OC za szkody w środowisku naturalnym
  • OC przenoszenia chorób zakaźnych

Ubezpieczenie OC działalności zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorcy, którą dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.