Ubezpieczenia na życie z cesją na bank

Niejednokrotnie biorąc kredyt hipoteczny lub gotówkowy bank wymaga zabezpieczenia jakim jest polisa na życie. Wykupując ubezpieczenie na życie z cesją na bank zapewniacie sobie Państwo spłatę kredytu w przypadku takich zdarzeń jak: ciężkie zachorowanie, inwalidztwo, utrata pracy czy śmierć .

Cesja z polisy oznacza, że bank jako uprawniony, otrzyma świadczenie, jeżeli Państwo nie będziecie w stanie z powyższych względów wywiązać się ze spłaty zaciągniętego kredytu.

Przeważnie ubezpieczenie z cesją na bank zawierane jest na okres udzielonego kredytu. Z chwilą spłaty kredytu cesję na bank można znieść, dopisać uprawnionych np. małżonka, dzieci i inne osoby wskazane, i kontynuować ubezpieczenie jako zabezpieczenie siebie lub bliskich.

Ubezpieczenie z cesją na bank mogą Państwo opłacać w dogodnych ratach tj. za rok z góry, ze składką kwartalną lub miesięczną.