Ubezpieczenia na wypadek nowotworów

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór jest ubezpieczeniem, które jest obecnie poszukiwane przez Klientów ze względu na co raz to liczniejsze zachorowania.
Zapewnia ono szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego wypłacanego w najważniejszych etapach leczenia. Daje to możliwość dostępu do wysokiej klasy specjalistów, kompleksowych badań oraz zapewnia natychmiastową pomoc materialną osobie chorej.
Ubezpieczenie na wypadek nowotworów można rozszerzyć o tzw. drugą opinię medyczną. Oznacza to możliwość przeprowadzenia konsultacji medycznej ubezpieczonego i członków jego rodziny na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej. Odbywa się to w renomowanych klinikach na całym świecie i jest konsultowane przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny. Można w ten sposób potwierdzić postawioną wcześniej diagnozę i uzyskać bezpłatnie informację o najskuteczniejszych sposobach i miejscach leczenia.

Ubezpieczenie na wypadek nowotworów zawiera pakiet usług assistance:

  • dostarczenie leków,
  • transport chorego,
  • pokrycie kosztów wizyty lekarza, pielęgniarki
  • wsparcie psychologa,
  • opieka na dziećmi
  • infolinia onkologiczna
ubezpieczenie na wypadek nowotworu