Ubezpieczenia mieszkań, domów, domków letniskowych

Są to ubezpieczenia dobrowolne, które stanowią podstawową ochronę Państwa majątku. Często mają miejsce zalania, powodzie, pożary czy kradzieże, a tego typu ochrona pozwoli Państwu uzyskać odszkodowanie za utracony majątek.
Ubezpieczenia mieszkań i domów są niejednokrotnie wymagane przez bank, jako zabezpieczenie kredytu tzw. cesja.

Oferujemy:

  • Ubezpieczenia domów
  • Ubezpieczenia mieszkań
  • Ubezpieczenia domków letniskowych
  • Ubezpieczenia mienia w budowie
  • Ubezpieczenia nagrobków

Zakres ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenia od zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  • Pomoc Assistance – nagła pomoc specjalistów np. hydraulika, ślusarza, szklarza, naprawa sprzętów AGD, RTV, PC.