Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw

Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca wie jak ważne jest ubezpieczenie własnej działalności.
Przygotujemy ofertę ubezpieczenia firmy dopasowaną do Państwa potrzeb zarówno dla Przedsiębiorców, którzy chcą kompleksowo ubezpieczyć swoją działalność od wszystkich możliwych ryzyk, ale również takich, którzy chcą się ubezpieczyć od wybranego ryzyka.

Zakres ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych
 • Ubezpieczenia OC działalności
 • OC przewoźników w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Ubezpieczenia flotowe
 • Ubezpieczenia grupowe dla pracowników
 • Gwarancje finansowe