Ubezpieczenia grupowe zakładów pracy

Ubezpieczenie grupowe zakładów pracy jest bardzo popularnym ubezpieczeniem i często jest to jedyne zabezpieczenie życia i zdrowia.
Ubezpieczenie grupowe oferujemy zakładom pracy, które zatrudniają minimum trzy osoby ( w tym również pracodawca).
Każdą ofertę ubezpieczenia grupowego zakładu pracy przygotowujemy indywidualnie uwzględniając potrzeby pracodawcy oraz pracowników, wybierając odpowiednie opcje.
Do ubezpieczenia grupowego zakładów pracy mogą przystępować na tych samych warunkach co pracownicy małżonkowie, partnerzy oraz pełnoletnie dzieci.
Składka za ubezpieczenie grupowe najczęściej jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, ale również może być opłacana przez pracodawcę.
W przypadku zmiany firmy ubezpieczającej przez zakład pracy gwarantowana jest ciągłość ubezpieczenia, bez stosowania okresów karencji.
Pracownicy którzy odchodzą z zakładu pracy mają możliwość kontynuacji ubezpieczenia, na indywidualnych warunkach.

Korzyści dla pracownika:

 • zabezpieczenie siebie i bliskich od zgonu naturalnego, wypadkowego, komunikacyjnego
 • uzyskanie świadczenia za powstały trwały uszczerbek na zdrowiu od 1%
 • pobyty szpitalne związane z chorobą i wypadkiem
 • operacje, ciężkie zachorowania
 • świadczenie rekonwalescencyjne
 • urodzenie dziecka
 • ubezpieczenie dziecka od nieszczęśliwego wypadku, poważnych zachorowań
 • ubezpieczenie małżonka i dorosłych dzieci
 • zgon małżonka lub partnera
 • zgon rodziców i teściów ( za teściów uznaje się również rodziców partnera)
 • oraz inne opcje wybrane przez osoby zainteresowane

Korzyści dla pracodawcy

 • zapewnienie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej swoim pracownikom
 • możliwość zwolnienia z wypłaty odprawy pośmiertnej
ubezpieczenia grupowe