Polityka prywatności

  1. Postanowienia Ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest SGF Szczecińska Grupa Finansowa Magdalena Leśkiewicz z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Łukasińskiego 41 „O”.
Wszelkie dane podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  1. Przetwarzanie danych

W ramach strony internetowej przetwarzamy następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Telefon
  • E-mail

Dane są zbierane w celu nawiązania z Państwem zwrotnego kontaktu, przygotowania i przedstawienia oferty zgodnie z Państwa potrzebami.

Dane osobowe przetwarzane są:
– zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

  1. Pliki cookies

Pliki cookies są to dane informatyczne przede wszystkim pliki tekstowe, które są zapisywane na końcowym urządzeniu użytkownika dla danego serwisu internetowego, aby w przyszłości przy ponownym korzystaniu z serwisu można było je odczytać.

Pliki cookies nie służą do ustalenia tożsamości czy identyfikacji użytkowników. Nie zmieniają konfiguracji ani nie wpływają na oprogramowanie, które jest zainstalowane na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies służą do prawidłowego funcjonowania strony internetowej oraz do celów statystycznych Każdy użytkownik może zablokować cookies na urządzeniu końcowym, ale może to spowodować błędnie wyświetlanie strony internetowej.